قدرت ایران ایرانی پرسپولیس پرسپولیس

قدرت: ایران ایرانی پرسپولیس پرسپولیس مهدی طارمی دروازه بان تیم ملی ایران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات جریمه ۵۰ و ۳۱ میلیونی استقلال و پرسپولیس

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

جریمه ۵۰ و ۳۱ میلیونی استقلال و پرسپولیس

جریمه ۵۰ و ۳۱ میلیونی استقلال و پرسپولیس

عبارات مهم : بوشهر

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین وضعیت، به شرح زیر است:

جریمه ۵۰ و ۳۱ میلیونی استقلال و پرسپولیس

۱- شکایت محسن خدایی از تیم استقلال تهران

پرداخت مبلغ ۱/۳۵۹/۴۹۱/۸۶۲ ریال بابت قرارداد ۲۷/۱۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق محسن خدایی

۲- شکایت یاسر ثقفی از تیم مس سونگون ورزقان

پرداخت مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق یاسر ثقفی

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

۳- شکایت فاطمه خداویسی از تیم استقلال تهران

پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق فاطمه خداویسی

۴ – شکایت کلوب توحید بوشهر از کلوب های استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران و توحید بوشهر بابت حق رشد مهدی قائدی

پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد به اضافه پنج درصد به عنوان دیرکرد و ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق کلوب توحید بوشهر به وسیله کلوب استقلال تهران

پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت تتمه هزینه پیگیری در حق کلوب توحید بوشهر

۵ – شکایت وینگوبگویچ از تیم پرسپولیس تهران

جریمه ۵۰ و ۳۱ میلیونی استقلال و پرسپولیس

پرداخت مبلغ ۳۱۴/۸۲۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۶/۲۹۶/۴۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق وینگوبگویچ

۶- شکایت رحیم علی ایرانیان از نفت تهران

پرداخت مبلغ ۲/۵۰۸/۴۶۵/۱۰۰ریال بابت قرارداد و ۵۱/۱۶۹/۳۰۰ریال بابت هزینه پیگیری در حق رحیم علی ایرانیان

۷- شکایت منصور مولایی از تیم اقتدار نوین فردوسی مشهد

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

پرداخت مبلغ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق منصور مولایی

۸- شکایت هاجر شاه ملک پور از تیم ملوان بندر انزلی

پرداخت مبلغ ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۱/۷۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق هاجر شاه ملک پور

۹- شکایت علی خماند از حمید رضا دیو سالار

جریمه ۵۰ و ۳۱ میلیونی استقلال و پرسپولیس

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق علی خماند

۱۰- شکایت علی خماند از علی ابراهیمی

پرداخت مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۷۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق علی خماند

۱۱- شکایت حامد محمودی از کلوب نفت مسجد سلیمان

پرداخت مبلغ ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق حامد محمودی

۱۲- شکایت محمد باقر شعبانی رکنی از کلوب سپید رود رشت

پرداخت مبلغ ۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق حامد محمودی

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت هفت روز بعد از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون هستند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده است در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

واژه های کلیدی: بوشهر | تهران | قرارداد | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs